CZ | EN
Galerie

Václav Krůček

*1955, Ostrava, Česká republika

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2016 Tušení stínu a závislostí, Galerie Závodný, Mikulov, ČR
2016 …Durée, Kvalitář, Praha, ČR
2015 Koncept-Percept, Galerie Langův Dům, Frýdek-Mýstek, ČR
2012 Za obrazem, Galerie Petr Novotný, Praha, ČR
2012 O snížené diferenci, Galerie NoD, Praha, ČR
2010 Pole, Brno Gallery CZ, Brno, ČR
2010 Mimo obrazy / Beyond Images, Galerie Die Aktualität des schönen., Liberec, ČR
2006 Světelné reflexe, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava, ČR
2004 Australské práce, Galerie Ars, Brno, ČR
2004 Australské práce, Galerie Šternberk, Šternberk, ČR
2001 Sublimní, Galerie Václava Špály, Malá Špálovka, Praha, ČR
2000 Sublimní, Lounská výstavní síň Telecom, Louny, ČR
2000Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava, ČR
1998 Galerie Aspekt, Brno, ČR
1995 Oblastní galerie v Liberci, Liberec, ČR
1995 Galerie Jaroslava Krále, Brno, ČR
1995 Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, ČR
1994 Structures / Fields, Kunst, Sydney, AUS

SKUPINOVÉ VÝSTAVY
2017 Zaostřeno na neurčito, Topičův Salon, Praha, ČR
2017 Absolute Beginners, SVIT, Praha, ČR
2015 EXAKTA, NoD, Praha, ČR
2014 Photography, SNO Contemporary Art Projects, Sydney, AUS
2014 Film – obraz. Obraz – film, Galerie NoD, Praha, ČR
2013 Stálá sbírka Muzeum města Brna, Špilberk, Brno, ČR
2013 Stálá sbírka Muzeum města Brna, Špilberk, Brno, ČR
2013 Per video, Národní Technická Knihovna, Praha, ČR
2013 Výstavní síň Sokolská 26 – 20 let, Ostrava, ČR
2011 Světlo, stín a tma, Galerie NoD, Praha, ČR
2011 Ztišeno, Wannieck gallery, Brno, ČR
2011 Art Prague. 10. ročník veletrhu současného umění, Mánes, Praha, ČR
2011 Přírůstky 2001-2010, Dům umění, Ostrava, ČR
2010 Rozhraní, Galerie NoD, Praha, ČR
2009 Pour Fair Simple, ParisCONCRET, Paříž, FR
2009 Ostrava? (Evropské hlavní město kultury 2015), Ostrava, ČR
2007 Prostor pro Intuici, GHMP, Dům u zlatého prstenu, Praha, ČR
2007 Od sochy: České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / 2007 Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, ČR
2005 Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům pánů z Kunštátu, Brno, ČR
2005 Místa paměti, Galerie Šternberk, Šternberk, ČR
2003 Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie, Brno, ČR
2003 Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, ČR
2003 Brněnský okruh, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava, ČR
2002 Pole jevů, samota věcí, Atrium, Moravská galerie, Brno, ČR
2002 Monochromie / Monochromy, České muzeum výtvarných umění, Praha, ČR
2002 Objekt – objekt: Metamorfózy v čase / Object – object: Metamorphoses in time, Moravská galerie, Pražákův palác, Brno, ČR
2002 III. nový zlínský salon, Zlín, ČR
2001 Objekt – objekt: Metamorfózy v čase / Object – object: Metamorphoses in time, 2001 Dům U černé Matky Boží, Praha, ČR
2001 Klub konkretistů, Dům umění, Opava, ČR
2000 Melancholie, Moravská galerie, Brno, ČR
2000 Projekt 2000, Galerie Via Art, Kostel Sv. Václava, Praha, ČR
2000 Václav Krůček, Jiří Ladocha, Jiří Malik, Galerie Aspekt, Brno, ČR
1999 Otvory II., Moravská galerie, Pražákův palác, Brno, ČR
1999 II. nový zlínský salon, Zlín, ČR
1999 … a co sbírky, Salon, Kabinet, Olomouc, ČR
1999 Václav Krůček, Jan Ambrůz: Bez názvu, Dům umění, České Budějovice, ČR
1998 Bílá, Galerie Nová síň, Praha, ČR
1997 Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum moderního umění, Olomouc, ČR
1997 Jan Ambrůz, Václav Krůček, Jiří Malik, Galerie Aspekt, Brno, ČR
1996 Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987-1994, Hrad a zámek, Klenová, ČR
1996 I. nový zlínský salon, Zlín, ČR
1994 Šedá cihla 66/1994 Exil, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, ČR
1994 Šedá cihla 66/1994 Exil, Zámek Klenová, Klenová, ČR
1993 Hegemonick, Kunst, Gitte Weise Gallery, Sydney, AUS
1993 Hegemonick 2, Kunst, Gitte Weise Gallery, Sydney, AUS
1991 Microcosm, Garry Anderson Gallery, Sydney, AUS
1990 Second Australian Contemporary Art Fair, Royal Exhibition Building, Melbourne, AUS
1990 Osmosis, Garry Anderson Gallery, Sydney, AUS

STUDIA
od 2013 FF UK, katedra filmových studií, doktorské studium
1975–1981 AVU v Praze, ateliér grafiky, prof. Čepelák

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Národní galerie (sbírka J. Valocha), Praha
Moravská galerie, Brno
Muzeum města Brna, Brno
Galerie výtvarneho umění, Ostrava
Galerie výtvarneho umění, Olomouc
Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Galerie Wannieck, Brno

zpět