CZ | EN
Design

Blind Spots / 35 vizí pro město Praha

4.11. – 2.12. 2016

PRODLOUŽENO DO 9.12.2016

 

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Blind Spots Ateliéru architektury Marca Angélila na Spolkové vysoké technické škole (ETH) v Curychu

v pátek 4. 11. od 19 hodin v Galerii Kvalitář.

Otevření výstavy bude zároveň doplněno o debatní panel od 18 hodin.

 

We cordially invite you to the opening of the exhibition Blind Spots of Marc Angélil’s Department of Architecture at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) in Zurich

on Friday 4th November at 7 pm. in Kvalitář Gallery.

The exhibition opening will be preceded by a debate panel starting at 6 p.m.

 

 

Studio Marca Angélila na ETH Curych se během letního semestru zabývalo místy v Praze, která sdílejí tři vlastnosti: vztah k centru města, vlastnictví veřejným sektorem a současnou prostorovou a programatickou neurčitost (Terrain Vague). Výstava představí práci a specifické metody studia, které se v průběhu práce stávalo výstavním prostorem, dílnou, jevištěm i laboratoří.

 

During the summer semester, Marc Angélil’s studio at the ETH in Zurich dealt with places in Prague which share three characteristics: having a relationship to the city center, being owned by the public sector and being at present spatially and programmatically indeterminate (Terrain Vague). The exhibition will feature works and specific methods of the studio which during this project became an exhibition space, a workshop, a stage and a laboratory.

zpět